About

VÅRA KANDIDATER 2021

Marie_Persson_Njajta_Foto_Marianne_Lindgren

Marie Persson Njajta

Partiledare & Sametingsledamot (från 2013)
Styrgruppen sanningskommission
Sameskolstyrelsen, 43 år, Tärnamo


Har arbetat med sanningskommissionsfrågan. Gruv-/markfrågor, urfolksrättigheter, barns rättigheter och hälsofrågor. Arbetar för en helhetssyn på vårt folk, alla samiska livsföringar och alla samers lika värde. Mot markexploateringar, rättighetskränkningar, klimatförändringar och koloniala övergrepp. Lever med mina barn och familj vid Löfjäll och Södra Storfjäll. Känner för alla som kämpar mot ohälsa, våld, beroendeproblematik och barn som växer upp i sådana miljöer. Är kulturarbetare och egenföretagare.

Torkel Stångberg

Sametingsledamot
Rennäringsnämnden
41 år, Vaellienjuana, Dearna/Tärnaby


Renägande, skogsägande och samhällsintresserad sydsame som kämpar för ett mer rättvist Saepmie. Ett Saepmie där alla samers röst räknas. Där de samiska språken har en självklar plats i vardagen och ute i samhället. Mitt politiska mål är att våra samiska rättigheter, enligt urminneshävd, ska erkännas av Sverige och på allvar skyddas. Att vi samer ska känna gemenskap som ett folk och att våra barn får uppleva en trygghet i sitt samiska arv och känna framtidstro.

Naadja Östergren

Partiledare & Ersättare i Sametinget
Ungdomsrådsledamot, Ledamot SPR-N
23 år, Tuvträsk/Lycksele


För att i framtiden kunna leva som same måste våra rättigheter säkras, vår kultur främjas och vår identitet stärkas. Mina hjärtefrågor är de samiska språken, alla samers lika rätt och alla frågor från ett ungdomsperspektiv. Jag jobbar för ett samiskt samhälle där alla bereds möjlighet att prata sitt hjärtespråk, där ingen same känner att dess identitet eller kultur ifrågasätts och att ungdomars röster blir hörda.

Daniel_Johansson Foto: Andreas_Johansson

Daniel Johansson

38 år, Luspie och Mosegaaltije


Sydsame med rötter i området kring Dearna sedan många generationer tillbaka. Idag är jag politiker i region Västerbotten och sjuksköterska i yrket. Att vi alla samer ska värderas lika och alla erkännas med våra rättigheter utifrån urminneshävd är viktigt för mig. Staten ska göra rätt för sig och satsa lika stora resurser till oss som folk nu när vi ska återta vårt språk, vår kultur och våra rättigheter som när de koloniserade vårt område. Mina barns framtid som samer ska vara ljusare än min, de ska kunna sitt språk, sin kultur och vara trygga i sin identitet och ha de rättigheter vi bör åtnjuta som urfolk.

Carola Fjällström

Ersättare i Sametinget
Strukturfondpartnerskapet Mellersta Norrland
53 år, Östersund


Mina politiska mål: Samverkan i stället för splittring. Alla samer ska värderas lika och ha samma förutsättningar att upprätthålla och utveckla sina förfäders traditionella näringar och kultur. Samiska kulturlämningar ska bevaras och dokumenteras. Det är också viktigt att Sametinget tar ansvar och aktivt arbetar med hälsofrågor. Förutsättningar för barn och unga att tala och lära sig samiska måste förbättras. Samer på äldreboende ska känna trygghet och omges av en harmonisk samisk miljö.

Anders Axelsson

Hälso- äldre- och idrottsnämnden
63 år, Ström


Pensionerad skogstjänsteman med intresse för samhällsfrågor. Vi skall kunna leva och bo i våra förfäders trakter med rätt att använda det vi av ålder och hävd haft som naturlig del av livet. Jag tror på en lokal förvaltning av exempelvis jakt och fiske där inte bara samebyarna skall vara rådande utan vi må bygga ett system där mångbruk och kombinationer blir systemgrundande. I en tid när vi ser ut över världen och möter både klimathot och mörka ekon från det vi trodde var svunnen tid så är det av vikt att Sametinget i grundläggande frågor om demokrati och människovärde står enat och på rätt sida av historien.

Lilian Mikaelsson

70 år, Piteå


Pensionerad bildlärare med starka rötter i den skogssamiska kulturen. Demokratin i Sametinget måste stärkas bl a genom avlönade politiker även från oppositionen. Sametinget skall vara tongivande visavi svenska myndigheter i frågor som rör bl a språk, hälsa och äldreomsorg. Det skall vara en självklarhet att samer konsulteras i frågor som rör exploateringar på renbetesmarker och att stor hänsyn skall visas. Jag vill se en skog i balans med bevarad biologisk mångfald och samtidigt minskade skadeverkningar från rovdjur. Samiska kulturarvsfrågor skall sortera under Sametinget, även renmärken som skall skyddas och förvaltas på samma sätt som enskild egendom.

Magnus Fjällström

43 år, Oltokken


Maskin- och lastbilschaufför. Allt-i-allo.

Fler kandidater

se våra listor

VÅRA LISTOR

Landspartiet Svenska Samer

Lista 1

1. Marie Persson Njajta, Tärnamo
2. Torkel Stångberg, Vallenäs
3. Carola Fjällström, Östersund
4. Naadja Östergren, Lycksele
5. Kristoffer Laula, Snåsa/Karlstad
6. Daniel Johansson, Storuman
7. Lilian Mikaelsson, Piteå
8. Lars-Erik Fjellström, Stockholm
9. Mona Gadd, Söråker
10. Klemet Johansson, Storuman
11. Sagka Stångberg, Tärnaby
12. Magnus Fjällström, Oltokken
13. Inger E Jansson, Östersund
14. Anders Axelsson, Ström
15. Margareta Tellström, Jokksjaure
16. Jonas Nordin, Boden
17. Eva Jejlid, Östersund
18. Kjell Persson, Sunne
19. Lena Lundin Skott, Vilhelmina
20. Erik Östergren, Tärnamo
21. Sara Holmqvist Åsdell, Lycksele

Lista 2

1. Torkel Stångberg, Vallenäs
2. Marie Persson Njajta, Tärnamo
3. Daniel Johansson, Storuman
4. Naadja Östergren, Lycksele
5. Lilian Mikaelsson, Piteå
6. Carola Fjällström, Östersund
7. Anders Axelsson, Ström
8. Eva Jejlid, Östersund
9. Magnus Fjällström, Oltokken
10. Margareta Tellström, Jokksjaure
11. Jonas Nordin, Boden
12. Lena Lundin Skott, Vilhelmina
13. Kristoffer Laula, Snåsa/Karlstad
14. Mona Gadd, Söråker
15. Kjell Persson, Sunne
16. Sagka Stångberg, Tärnaby
17. Lars-Erik Fjellström, Stockholm
18. Inger E Jansson, Östersund
19. Klemet Johansson, Storuman
20. Sara Holmqvist Åsdell, Lycksele
21. Erik Östergren, Tärnamo

Rösta i Sametingsvalet den 16 maj!

Foto kandidater: Marianne Lindgren
Foto Daniel Johansson: Andreas Johansson
Foto Lilian Mikaelsson: Privat

About

VI ARBETAR TILLSAMMANS

Landspartiet Svenska Samer arbetar för alla samer.
Bli medlem: 50 kr till bankgiro 707-3885.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress.

BUERIE BÅETEME – BUERESTBÅHTIEME – BURIST BÅHTEM –
BUORISBOAHTEM – BURES BOAHTIN –
VARMT VÄLKOMMEN!

Landspartiet Svenska Samer

c/o M. Persson Njajta
Tärnamo 123
920 64 DEARNA / TÄRNABY
Tel. +46 73 806 98 48

landspartietsvenskasamer@gmail.com

Landspartiet Svenska Samer

© 2009 – 2021 LANDSPARTIET SVENSKA SAMER
contact-section