Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien
»   Startsida
»   Bli medlem
»   Kultur
»   Länkar
»   Nyheter
»   Nyhetsbrev
»   Om partiet
»   Plenum
»   Valet 2009

»   Kontakta oss

Valet 2009

Nu finns valresultatet från sametingsvalet 2009 att läsa på Sametingets hemsida. LSS fick 2 mandat.

Nedan finner ni information om sametingsvalet generellt, hur man anmäler sig till sameröstlängden och hur man röstar.

Vårt valprogram

För mer info om Landspartiet Svenska Samers politik läs vårt partiprogram och valplattform »

Om sametingsval

Sametinget består av 31 folkvalda ordinarie ledamöter och val till Sametinget hålls vart fjärde år och valdag är tredje söndagen i maj. För att kunna rösta i valet måste man vara upptagen i sameröstlängden. Anmälan till sameröstlängden skall vara valnämnden tillhanda senast den 20 oktober året före valåret.

Vem kan anmäla sig till sameröstlängden?
Enligt sametingslagen 1 kap. 2 § avses som same: "den som anser sig vara same och 1. gör sannolikt att han har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 2. gör sannolikt att någon av hans föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat".

En preliminär sameröstlängd ska vara upprättad senast den 15 november året före valåret. Den som anmält sig men inte upptagits i den preliminära sameröstlängden kan överklaga detta. Den som upptagits i sameröstlängden kan överklaga att annan har upptagits i röstlängden. Slutlig sameröstlängd ska vara upprättad senast den 1 mars valåret.

Hur röstar man?
Den som har rösträtt till Sametinget får rösta i vallokal eller brevrösta genom att med post sända sin valsedel till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Om man har brevröstat och vill ändra sin röst har man möjlighet att gå till en vallokal och rösta en gång till. ID-handlingar måste medtagas. Det är rösten i vallokalen som räknas, medan brevrösten stryks. Det är Länsstyrelsen i Norrbottens län som senast en vecka efter Sametingsvalet skall granska och räkna de avgivna rösterna.

Läs mer om sametingsvalet på Sametingets webbplats »

Läs mer om sameröstlängden på Sametingets webbplats »

Hur blir jag medlem i LSS? »Öppnas i nytt fönster = symbol för att länk öppnas i nytt fönster

© Landspartiet Svenska Samer 2009

LSS valprogram 2009

Valprogram 2009 »