Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien

Landspartiet Svenska Samer. Foto: Marie Persson Njajta.

Alla samer måste ha samma utgångspunkt för att kunna känna stolthet och tillhörighet till det samiska samhället

Hej väljare!

Landspartiet Svenska Samer arbetar för ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och för alla samers lika värde. Vi arbetar inkluderande och verkar för hela det samiska folket. Landspartiet Svenska Samer vill få samer att känna stolthet och styrka, oavsett var man bor och vad man arbetar med. I vårt samhälle har alla samer en självklar plats.

Vi har genom våra tre mandat i Sametinget, haft stort inflytande i de frågor som vi drivit som ett av de tre partier, som utgjort Sametingets styrelse. Vi har lyft många tunga viktiga frågor såväl nationellt som internationellt och flyttat fram positionerna för morgondagens kommande samepolitik.

Vi ser en ljus framtid, där ingen same ska behöva stå utanför den samiska gemenskapen och där vi stärks som ett folk. Vi tror vi är på väg i den riktningen men vi har många viktiga frågor vi skulle vilja arbeta vidare med. Motståndet är stort men förhoppningen ännu större att vi kommer nå dit vi vill. Med din hjälp är det fullt möjligt!

Lägg din röst på oss i 2017 års Sametingsval. För tillsammans kan vi förändra!

Sápmi åt folket!

Lars-Jonas Johansson, partiledare

Landspartiet Svenska Samer är ett parti med starka anor. Partiets ursprung är från tiden innan Sametingets bildande. Den första sammanslutningen bildades på 60-talet som en reaktion på den statliga diskrimineringen av enskilda samer och stölden av samiska rättigheter. Vår grund är nu, liksom då, tron på ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle och alla samers lika värde.

Lars-Jonas Johansson

Välkommen till Landspartiet Svenska Samer!
© Landspartiet Svenska Samer 2009-2017
Design: kvanne grafiska

Valprogram 2017 »

Ord från partiledaren »

Våra kandidater »

Vallistor 2017 »

Sametinget »

Sametingets diarielista »
"När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett intresse, och detta intresse måste förenas och bli en makt."

- Elsa Laula, 1904 -
Orden lika aktuella nu som då