Landspartiet Svenska Samer
In English
Åarjelsaemien

Lars-Jonas Johansson. Foto: Duncan Kemp

Landspartiet Svenska Samer
- våra kandidater 2017

 

Lars-Jonas Johansson. Foto: Duncan Kemp

Lars-Jonas Johansson

49 år. Bor i Tärnamo. Egen företagare inom renskötsel, turism och musik.

Mina hjärtefrågor:
Samisk rätt ska omfatta alla samer.

Varför Landspartiet Svenska Samer: Partiets ideologi stämmer överens med min tro på rättvisa och övertygelsen om att ingen same är mer eller mindre värd än någon annan.

Intressen: Jakt, renar, musik och mina barn.

Marie Persson Njajta. Foto: Duncan Kemp

Marie Persson Njajta

39 år. Bor i Tärnamo. Sametingsledamot. Egen företagare inom grafisk form. Har representerat Sametinget vid FN:s Kvinnokommission.

Mina hjärtefrågor:
Gruv-/markfrågor, sanningskommission, urfolksrättigheter, barns rättigheter, hälsofrågor.

Jag vill ta itu med de yttre hot vi står inför. Vi måste få ett slut på fortsatt exploatering och kolonisering av Sápmi och arbeta för långsiktigt hållbara livsmiljöer för våra marker, mat, miljö, hälsa och våra barns skull. Jag vill stärka oss samer som ett folk. De senaste åren föreläst om Sveriges ohållbara mineralpolitik samt urfolkskvinnors kamp mot exploatering och kolonisation, och haft solidaritetsutbyten med andra urfolk.

Varför Landspartiet Svenska Samer: För en helhetssyn på vårt folk, vår kultur och alla samers lika värde. Hela det samiska folket lever med konsekvenserna av statens ageranden, därför behövs en sanningskommission och våra rättigheter respekteras. För mig är det viktigt att lyfta blicken och arbeta för oss som folk. Tänk så mycket starkare vi skulle vara om exploatörer och stat tvingades möta oss som ett folk istället för olika grupperingar. I dagsläget hotas allas vår existens av markexploateringar, klimatförändringar och den fortsatta kolonisationen. Jag vill att kommande generationer ska kunna fortsätta leva i sina traditionella områden och i enlighet med sin kultur.

Mer om mig: Mamma till Ailo och Freja. Under de senaste åtta åren engagerad i gruvfrågan - och värnat urfolksrättigheter både nationellt och internationellt. Lever med naturen där vår familj fiskar, slöjdar, jagar, samlar örter, mat och för vårt kulturarv vidare till våra barn. Känner även för alla som kämpar mot ohälsa, våld och beroendeproblematik samt barn som växer upp i sådana miljöer. Jag vet hur det kan vara.

Erik-Oscar Oscarsson. Foto: Duncan Kemp

Erik-Oscar Oscarsson

62 år. Bor i Norsjö. Präst. Historiker.
Sametingsledamot och vice ordförande i Sametingets kulturnämnd. 1986 upptäckte jag att LSS som Landspartiet Svenska Samer hette på den tiden kunde stärka mig som same.

Mina hjärtefrågor
:
Den samiska rätten ska tillhöra varje enskild same. Ingen same skall behöva stå utanför. Varje same ska stolt kunna stå för sin samiska identitet och tillhörighet var man än bor. Fler samer måste få möjlighet att påverka sina liv och visa sin vilja att vara same. Sanningskommission som omfattar alla samer både inom stat och kyrka måste förverkligas.

Intressen: Läsa och skiva om samiska förhållanden, t.ex. om kyrkan, nomadskolan och rasismen.

Naadja Östergren

Naadja Östergren

19 år. Bor i Knaften, Lycksele.

Mina hjärtefrågor:
Alla samer är lika mycket värda och ska därför aldrig känna sig hindrad från att anamma den samiska kulturen. Vi måste kämpa tillsammans för våra rättigheter istället för att kämpa emot varandra för de rättigheter alla samer ska ha.

Torkel Stångberg. Foto: Duncan Kemp

Torkel Stångberg

37 år. Bor i Vaellienjuana.

Renägande, skogsägande och samhällsintresserad sydsame som kämpar för ett mer rättvist Saepmie, där alla samers röst räknas. Där språket har en självklar plats i vardagen. Våra rättigheter ska erkännas och skyddas och våra barn ska ges en trygg framtidstro.

Carola Fjällström. Foto: Duncan Kemp

Carola Fjällström

49 år. Bor i Östersund. Ersättare i Sametinget.

Mina hjärtefrågor:
Jag engagerar mig i politiken för alla samers lika värde. För att diskriminering i alla former måste bekämpas. För vikten av att samiska kulturlämningar bevaras för att stärka den samiska kulturen och den samiska rätten.

Alla barn och ungdomar ska ha rätt till undervisning i sitt språk och samt få stöd att verka i sina hemområden.

Varför Landspartiet Svenska Samer: Jag har valt Landspartiet Svenska Samer för att partiet arbetar för alla samers lika värde, ett rättvist och jämlikt samiskt samhälle.

Mari-Louise Bohman. Foto: Duncan Kemp

Mari-Louise Boman

59 år. Bor i Vindeln. Ledamot i valnämnden. Administratör.

Mina hjärtefrågor:
Att verka för att alla samer oavsett vart man bor eller vilken näring eller vad man arbetar med, blir erkända av staten. Att kriterier till röstlängden ses över. Att man inte blir utestängd för att man har blivit fråntagen språket i koloniseringen. Även att skolsystemet ses över så att språket kan återtas, eller stärkas. Även studier i andra samiska näringar. Att alla samer skall komma till tals när det gäller land- och markfrågor. Även att Sametinget får en starkare roll och beslutsfattande ställning i Sverige, till exempel med ett eget utskott i regeringen.

Landspartiet Svenska Samer. Foto: Duncan Kemp

Våra listor till Sametingsvalet 2017

I Sametingsvalet 2017 ställer Landspartiet Svenska Samer upp med två listor. Den ena toppas av en kvinna, vice ordf Marie Persson Njajta, och den andra av en man, partiledare Lars-Jonas Johansson.

Erik-Oscar Oscarsson, Marie Persson Njajta, Lars-Jonas Johansson. Foto: Duncan Kemp

Carola Fjällström, Marie Persson Njajta, Mari-Louise Bohman. Foto: Duncan Kemp

Val till Sametingsvalet 2017
Landspartiet Svenska Samer

1. Lars-Jonas Johansson Tärnaby
2. Marie Persson Tärnaby
3. Erik-Oscar Oscarsson Norsjö
4. Naadja Östergren Lycksele
5. Torkel Stångberg Tärnaby
6. Carola Fjällström Östersund
7. Lars-Erik Fjellström Stockholm
8. Anna Stjernlöf Sundsvall
9. Jonas Nordin Boden
10. Mari-Louise Boman Vindeln
11. Daniel Johansson Storuman
12. Maria Oscarsson Umeå
13. Kjell Persson Sunne
14. Mona Gadd Söråker
15. Klemet Johansson Storuman
16. Anna-Karin Jejlid Östersund
17. Lena Lundin-Skott Vilhelmina
18. Anders Axelsson Tärnaby
19. Eva Jejlid Östersund
20. Knut Persson Tärnaby
21. Inger E Jansson Östersund
22. Ture Abrahamsson Degernäs
23. Sagka Stångberg Tärnaby
24. Erik Östergren Tärnaby

Val till Sametingsvalet 2017
Landspartiet Svenska Samer

1. Marie Persson Tärnaby
2. Lars-Jonas Johansson Tärnaby
3. Carola Fjällström Östersund
4. Torkel Stångberg Tärnaby
5. Mari-Louise Boman Vindeln
6. Erik-Oscar Oscarsson Norsjö
7. Naadja Östergren Lycksele
8. Lars-Erik Fjellström Stockholm
9. Anna Stjernlöf Sundsvall
10. Daniel Johansson Storuman
11. Eva Jejlid Östersund
12. Jonas Nordin Boden
13. Maria Oscarsson Umeå
14. Anna-Karin Jejlid Östersund
15. Kjell Persson Sunne
16. Inger E Jansson Östersund
17. Klemet Johansson Storuman
18. Mona Gadd Söråker
19. Anders Axelsson Tärnaby
20. Lena Lundin-Skott Vilhelmina
21. Ture Abrahamsson Degernäs
22. Knut Persson Tärnaby
23. Sagka Stångberg Tärnaby
24. Erik Östergren Tärnaby

Rösta i sametingsvalet i maj!

FOTO: DUNCAN KEMP

Välkommen till Landspartiet Svenska Samer!
© Landspartiet Svenska Samer 2009-2019
Design: kvanne grafiska

Valprogram 2017 »

Våra kandidater »

Vallistor 2017 »

Sametinget »

Sametingets plenum »

Sametingets dokumentbank »"När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta. Gemensamt har vi dock ett intresse, och detta intresse måste förenas och bli en makt."

- Elsa Laula, 1904 -
Orden lika aktuella nu som då